ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

17 พฤษภาคม 2565 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ On-site ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019