ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

3 มีนาคม 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้