จัดอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จัดอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยมี ร.ท.ศรีวิชัย ทานะมัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนเป็นประธาน สนับสนุนโครงการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้