ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565