ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565