ขอแสดงความยินดีกับผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ขอแสดงความยินดีกับผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 ประเภทครู นางสาวนัฐชา แลบัว

🎊ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง🎊👍🏻👏🏻💕