การปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2565