เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562

4 พฤศจิกายน 2564 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวนวพร บุญศิลป์ และ นางสาวนุจิรา แย้มประโคน ครูปฐมวัยโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1